Hakkında

Telefon  :+90 505 443 99 52

E-mail    : sezim25@hotmail.com

Doğum Yeri ve Tarihi : 29 Aralık 1980, Çerkezköy/Tekirdağ

Medeni Hali : Evli

Eğitim :

                 1992-1996 Çorlu Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 

                 1996-1999 İstanbul Atatürk Fen Lisesi 

                 1999-2005 Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi  İstanbul

                 (Eğitim dili ingilizce )

                 2005-2010 S.B.İstanbul Eğitim Arastırma Hastanesi KBB Kliniği

                 2011-2012  Erzurum Oltu Devlet Hastanesi

                 2013-2015 Özel Anadolu Hastanesi

                 2015-2020 Özel Gebze Merkez Hastanesi

                 2013- 2020 Yeditepe Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü Doktora

                2014- Yeniyüzyıl Üniversitesi Odyoloji Bölümü Doktor Öğretim Görevlisi        

 

 

Katıldığı Kurslar ve Aldığı Sertifikalar :

Sağlık Bakanlığı onaylı mezoterapi sertifikası (Temmuz 2018)

Polisomnografi  ve Uyku Laboratuarı İşletme Sertifikası (Şubat 2017)

Pedagojik Vokoloji Kursu (LAX-VOX ses terapi ve ses eğitim programı ) (Şubat 2017)

Türkiye KBB-BBC Yeterlilik Belgesi (Haziran 2014)

Nörotoloji okulu başarı belgesi (Nisan 2014)

Yüz gençleştirmede noninvaziv uygulamalar Kursu (Nisan 2014)

Tiroid Ultrason Kursu (Kasım 2013)

İmmunoterapi Kursu(Kasım2013)

Timpanoplasti-Mastodiektomi Kursu (Kasım2013)

Vertigo Kursu  (Kasım2013)

Fellow of European Board Examination in Otorhinolaryngology –Head and Neck Surgery  Sertifika ve Diploması (Kasım 2011)(Avrupa KBB –BBC Yeterlilik Belgesi)

Amerikan Akademi Kongresinde Baxiram S.and Kankuben B.Gelot İnternational Visiting Scholarship  bursu (Eylul 2011)

Alerji Kursu (Mayıs 2010)

İTÜ Sağlık İşletmeleri Yöneticiliği Sertifikası(Ocak 2010)

Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Kursu(Mart 2009)

Kadavrada Tiroplasti Kursu (Nisan 2009)

Kadavrada  Temporal Disseksiyonu Kursu (Nisan 2009)

Kadavrada FESS ve Septorinoplasti Kursu(Kasım 2006)

 

Üye Olduğu Dernekler

Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Interamerican Association of Pediatric Otorhinolaryngology

Türk Rinoloji Derneği

Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği

Avrupa Yüz Plastik Cerrahi Akademisi (EAFPS)

Mezoterapi derneği ( MEZODER)

Kongreleri :

I.Otoodyoloji kongresi genel sekreter (7-8 ) Mart 2020

Oturum başkanlığı : 1.otoodyoloji kongresi (7-8 MART 2020 )

  1. otoodyoloji kongresi (13-14 MART 2021 )

 

 Kongre Konuşmaları :

   1-Pediatrik tinnitusa yaklaşım (13-14 Mart 2021,2.Otoodyoloji kongresi )

   2-Yüz gençleştirmede kök hücre uygulamaları (23-24 Ocak 2021,Tüm Yüz gençleştirme kongresi )

   3-Seröz otit media ve tedavisi (7-8 Mart 2020 , 1.otoodyoloji kongresi )

   4-    Mezoterapide son gelişmeler (13.ulusal YPCD Kongresi 2019)

   5-  Rinoplasti öncesi ve sonrası cilt bakımı ve mezoterapi uygulamaları (12.Ulusal YPCD Kongresi 2018)

  6-PRP and Stem Cell Application for facial rejuvenation (FACEİSTANBUL 2018)

  7-Mezoterapi ve PRP Uygulamaları (13.Uluslararası KBB-BBC Kongresi 2018)

  8-Pratik PRP Uygulamaları video sunum (11.Ulusal YPCD Kongresi 2017) 

  9-Alerjik rinit e kök hücre ile tedavi yaklaşımı (Genç TKBBV İlkbahar Toplantısı 2017) 

  10-Kök hücre kıkırdak kaynaği olur mu? (Yüz Plastik Cerrahi Derneği 9.Ulusal Toplantısı -2015     Maslak Acıbadem )

  11-Fasiyel Plastik te PRP ve KÖK HÜCRE Uygulamaları

(Yüz Plastik Cerrahi Derneği 8.Ulusal Toplantısı -2014 Hacettepe Üniversitesi)

 

 

Ödüller :

 Septal perforasyon onarımında kök hücre uygulamasının önemi. AS Şafak , Apdik AE, Apdik H, Taşlı PN, Şahin F (2017) 13.Türk Rinoloji Kongresi  sözlü bildiri birincilik ödülü

 

Kitap çevirisi :  Yüz estetik cerrahisinde nörotoksin ve dolgu uygulamaları Bradford M. Towne/ Pushkar Mehra / ilk bölüm çevirisi 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

   7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

    

          Fuat Bulut ,Alev Cumbul,Ayşe Sezim Şafak. An analysis of the histomorphometric and clinical significance of mucosal biofilm in tonsil tissue of the children with a history of recurrent/chronic tonsillitis in both the mother and father. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2020 Jun 23. doi: 10.1007/s00405-020-06111-7. Online ahead of print.

 

          Şafak AS, Avşar Abdik E, Abdik H, Taşlı PN, Şahin F .A Novel Approach to Septal Perforation Repair :Septal Cartilage Cells Induce Chondrogenesis of hASCs  In Vitro ..

Appl Biochem Biotechnol. 2019 Aug;188(4):942-951. doi: 10.1007/s12010-019-02964-9. Epub 2019 Feb 11.

 

           Erdogan B, Cakan D, Sanli A, Erdogan O, Safak AS, Elibol V .An Unusual Location of Osteochondroma:Temporal Bone.Atalay.J Craniofac Surg. 2017 Oct;28(7):e614-e616. doi: 10.1097/SCS.0000000000003593.

 

         Sişman AS, Acıoğlu E, Yiğit O, Akakın D, Cilingir OT.Nasal Septal Turbinate:cadaveric study.Am J Rhinol Allergy. 2014 Sep-Oct;28(5):173-7. doi: 10.2500/ajra.2014.28.4093.(TEZ)

 

         Taskin U, Yigit O, Sisman AS, Ogreden S, Azizli E, Kantarci F, Mihmanli I.Analysıs of the vertebrobasiler system in patients with obtructive sleep apnea.Ear Nose Throat J. 2013 Aug;92(8):E25.

 

           Taskin U, Yigit O, Bilici S, Kuvat SV, Sisman AS, Celebi S. Efficacy of the combination of intraoperative cold saline-soaked gauze compression on rhinoplasty morbidity Otolaryngol Head Neck Surg. 2011 May;144(5):698-702. doi: 10.1177/0194599811400377.

 

            Taskin U,Yigit O,Sisman SA .Septal perforation repairing with combination of mucosal flaps and auricular interpositional grafts in revision patients. Otolaryngol Head and Surgery. 2011 Nov;145(5):828-32. Epub 2011 Jun 9.

 

            Yiğit O, Acioğlu E, Cakir ZA, Sişman AS, Barut AY.Concha bullosa and septal deviation.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010 Sep;267(9):1397-401. doi: 10.1007/s00405-010-1228-9. Epub 2010 Mar 20.

             Taskin U; Yigit O; Sisman AS; Eltutar K; Eryigit T. The comparison of outcomes between endoscopic and external dacryocystorhinostomy with a Griffiths nasal catheter. OA Journal of Otolaryngol Head Neck Surg. 2011 Jun 1;40(3):216-220

 

           Taskin U, Yigit O, Guntekin B, Sunter AV, Sisman AS. Results of primary ossiculoplasty and prognostic factors in canal wall down tympanoplasty. The journal of craniofacial surgery (2010) 21(2):407-410.

            Taskin U, Yigit O, Sisman AS, Ogreden S, Acioglu E, Eltutar K. Efficiency of corticosteroid treatment in resolution of bilateral abducens paralysis after head trauma. The Journal of Craniofacial Surgery. (2009) 20:2178-2179.

 

 

           

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

        Ayşe Sezim Şafak 1,Fikrettin Şahin2. Conservative Treatment of Epistaxis: Comparing Oxytetracycline with Sodium Pentaborate Pentahydrate. Bagcilar Med Bull 2020;5(2):52-56 DOI: 10.4274

 

       Ayşe Sezim Şafak 1,1Fuat Bulut2 . Comparison of Vitamin D Levels in Allergic Patients with and Without Asthma. Bagcilar Med Bull 2019;4(4):93-98 DOI: 10.4274

 

 

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

        1Ayşe Sezim Şafak ,Alerjik Rinit şikayetleri  ile başvuran hastaların immünglobulin E ve Prick testi analizleri .(2018) 13.Uluslararası KBB-BBC Kongresi Ankara

        2- PRP and Stem Cell Application for facial rejuvenation (FACEİSTANBUL 2018)

 

        7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

     

        7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

           Ayşe Sezim Şafak 1,Fikrettin Şahin2    Improved treatment of recurrent aphtous stomatitis with sodium pentaborate pentahydrate (NAB)  (Manuscript Number: TOTM-2020-05-472)

 

        Dr. Şahin ÖĞREDEN1 , Dr. Sezim Ayşe ŞİŞMAN2 , Dr. Yalçın ALİMOĞLU3 , Dr. Özgür YİĞİT1 , Dr. Turgut ADATEPE1.Nazofarenks karsinomunda radyoterapi sonrası superior larengeal sinir fonksiyonunun larengeal elektromiyografi ile değerlendirilmesi.2018 KBB FORUM  ; 17(1)

 

       Sisman SA,Akpınar M.,Kıvanç S.A,Kara M.Evaluation of the effect of localization of septal deviation on the success of septoplasty using NOSE scale.2013 Türk otolarengoloji arşivi ;51:49-52

 

       Ozgur Yiğit1, Umit Taşkın2, Engin Acıoğlu1, Ayşe Sezim Şişman1, Gulben Erdem Huq3.Histological Evaluation of the Nasal Swell Body in

Allergic Patients. 2013 Türk otolarengoloji arşivi ;51:41-44

 

       Umit Taşkın1, Ozgur Yiğit2, Sait Sağer3, Zeynep A. Cakır2, Ayşe Sezim Şişman2, Ela A. Sarwar2, T. Fikret Cermik3. Localization and Amount of Thyroid Remnant in Totally Thyroidectomized. 2013 Türk otolarengoloji arşivi ;51:53-56

 

       Taşkın Ü.,Yiğit Ö.,Şişman A.S,Acıoğlu E.,Gör A.P.Pediatrik Termal Welding Tonsillektomide Erken dönem morbiditenin azaltılmasında  sukralfatın etkinliği 2013 Mart ;Türk Otolarengoloji Arşivi – Cilt 51, Sayı 1

 

         Ö.Yiğit,E.Karaman ,Z.A.Çakır,A.S.Şişman. Tonsillectomy in children :Thermal Welding System Versus Cold Dissection Tecnique.(2009)Türk Otolarengoloji Arşivi 47(2):77-82

 

         Yigit Ö, Taşkın Ü, Sunter AV, Çakır ZA, Şişman AS, Koçak İ, Uzman Ö. İnhaler steroid kullanımının ses üzerine etkilerinin ses analizi ile değerlendirilmesi. Türk Otolarengoloji Arşivi (2008) 46(3):245-248.

 

 

          Şişman AS, Taşkın Ü, Yiğit Ö, Çakır ZA, Boz M, Gümüş ZG. Metabolik X sendromlu hastalarda uzun dönemde yüksek frekans odyometri sonuçları. Türk Otolarengoloji Arşivi (2008) 46(3):249-253

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

Sözlü Sunumlar

1 –AS Şafak , Apdik AE, Apdik H, Taşlı PN, Şahin F, Septal perforasyon onarımında kök hücre uygulamasının önemi.(2017) 13.Türk Rinoloji Kongresi

2-Sisman SA,Acıoğlu E,Yiğit Ö ,Nazal septal konkanın histopatolojik özellikleri.(2012) 34.Ulusal KBB-BBC Kongresi

3-Umit Taskin, Ozgur Yigit, Ayse S Sisman, Kadir Eltutar, Tamer Eryigit.Griftth’s nazal kateter ile yapılan endoskopik ve eksternal dakriosistorinostomi sonuçlarının karşılaştırılması .(2011 ) 6.Rhinocamp Kongresi

4-Ö.Yiğit,Ü.Taşkın,E.Acıoğlu,A.S.Şişman,G.E.Huq.Alerjik rinitli hastalarda nazal septal swell cisminin histopatolojik analizi .(2010) 32.Ulusal BBC-KBB Kongresi

5-A.V.Sunter,Ü.Taskın,Ö.Yiğit,Z.A.Çakır,A.S.Şişman,Ö.Burnaz.Ankilozan Spondilitte akustik ses analizi bulguları .(2009) 31. Ulusal BBC-KBB Kongresi

6-Ş.Öğreden,Ö.Yiğit,A.S.Şişman,A.P.Gör,T.Adatepe.Nazofarenks karsinomlu hastalarda radyoterapi sonrası uzun dönem krikotiroid kasındaki EMG değişiklikleri (2009)

  1. Ulusal BBC-KBB Kongresi

7-Ü.Taskın,Ö.Yiğit,A.S.Şişman,Ş.Öğreden,E.Azizli,F.Kantarcı,İ.M.Mihmanlı.OSASlı hastalarda vertebrobaziller sistemin  Doppler USG ile analizi.(2009) 31. Ulusal BBC-KBB Kongresi

8-Ö.Yiğit,E.Acıoğlu,A.S.Şişman.Nazal septal deviasyon ve konka bülloza ilişkisi (2009)

Ulusal Rinoloji Kongresi

9- Taskin U, Yigit O, Guntekin B, Sunter AV, Sisman AS. Results of ossiculoplasty and prognostic factors in canal wall down tympanoplasty.(2008) 8. International conference on cholestetoma ear surgery.

10– Yigit Ö, Taşkın Ü, Sunter AV, Çakır ZA, Şişman AS, Koçak İ, Uzman Ö. İnhaler steroid kullanımının ses üzerine etkilerinin ses analizi ile değerlendirilmesi. Türk Otolarengoloji Arşivi (2008) 30.Ulusal BBC-KBB Kongresi

 

Posterler

1- Şişman SA,Septal deviasyon lokalizasyonunun septoplasti başarısına etkisinin NOSE skalası ile değerlendirilmesi. 34.Ulusal KBB-BBC Kongresi 2012,Antalya ,Türkiye

2-Şişman SA,Kıvanç SA.Sosyoekonomik düzeyin septorinoplasti memnuniyetine etkisi.    6.Ulusal Fasiyel Plastik Cerrahi Derneği Kongresi,5-8 Nisan 2012,İzmir,Türkiye

3- Taskin U, Yigit O, Sisman SA. Septal perforation repairing with combination of mucosal flaps and auricular interpositional grafts in revision patients.  1st Congress of CEORL-HNS,2-6 July 2011, Barcelona,İspanya

4- Taskin U; Yigit O; Sisman A; Eltutar K; Eryigit T. The comparison of outcomes between endoscopic and external dacryocystorhinostomy with a Griffiths nasal catheter. 1st Congress of CEORL-HNS,2-6 July2011, Barcelona,İspanya

5-Ü.Taskın,Ö.Yiğit,A.S.Şişman,E.Erkan,G.Toktaş.Taş kırmaya bağlı gelişen iç kulak hasarının erken dönemde yüksek frekans odyogram ile analizi. (2010) 32.Ulusal BBC-KBB Kongresi

6- Ü.Taskın,Ö.Yiğit,T.Ersözlü,A.S.Şişman.Tek taraflı ani körlüğe neden olan akciğer karsinomunun  geç dönem izole sfenoid sinüs metastazı.(2010) 6.Ulusal Rinoloji Kongresi

7- Ü.Taskın,Ö.Yiğit,A.S.Şişman,E.Acıoğlu,A.P.Gör.Thermal Welding ile yapılan pediyatrik tonsillektomilerde erken dönem postoperatif dönem morbidite üstüne sukralfatın etkisi.(2010) 8.Akademi Kongresi

8- Ü.Taskın,Ö.Yiğit,Z.A.Çakır,A.S.Şişman,E.A.Server,F.Çermikli.Total tiroidektomili hastalarda tiroid rezidüv sıklığı ve lokalizasyon tayini.(2009) 31.Ulusal BBC-KBB Kongresi

9- Şişman AS, Taşkın Ü, Yiğit Ö, Çakır ZA, Boz M, Gümüş ZG. Metabolik X sendromlu hastalarda uzun dönemde yüksek frekans odyometri sonuçları.(2008) 30. Ulusal BBC-KBB Kongresi

10- Ü.Taskın,Ö.Yiğit, A.S.Şişman,Ş.Öğreden.Bilateral Abducens paralizisi(2008) 30. Ulusal BBC-KBB Kongresi

11- Ö.Yiğit,E.Karaman ,A.S.Şişman, Z.A.Çakır.Comparision of cold dissection method and Thermal Welding tonsillectomy .(2007) EUFOS2007

12- A.S.Şişman, Ö.Yiğit, Z.A.Çakır,T.Kırgezen.Efüzyonlu otitlerde timpanogram eğrisi tipi ile orta kulaktaki sıvının korelasyonu.(2007) 29. Ulusal BBC-KBB Kongresi

13- Ü.Taskın,Ö.Yiğit, A.S.Şişman.Primer boyun adenokarsinomu.(2007) 29. Ulusal BBC-KBB Kongresi.

Welding System Versus Cold Dissection Tecnique.(2009)Türk Otolarengoloji Arşivi 47(2):77-82

14- Yigit Ö, Taşkın Ü, Sunter AV, Çakır ZA, Şişman AS, Koçak İ, Uzman Ö. İnhaler steroid kullanımının ses üzerine etkilerinin ses analizi ile değerlendirilmesi. Türk Otolarengoloji Arşivi (2008) 46(3):245-248.

15Şişman AS, Taşkın Ü, Yiğit Ö, Çakır ZA, Boz M, Gümüş ZG. Metabolik X sendromlu hastalarda uzun dönemde yüksek frekans odyometri sonuçları. Türk Otolarengoloji Arşivi (2008) 46(3):249-253